Category Archives: Să învăţăm din trecut

Trecut și viitor

Trecutul se află acolo chiar dacă nu este vizibil. La fel și viitorul.

Anunțuri

De paradă

Românilor le plac paradele de orice fel, numai parade să fie, iar dacă acestea sunt cu morți, parcă le plac și mai mult, ca și când spiritul daco-getic de neînfricare în fața morții se resuscitează, se excită instantaneu. Lângă catafalcul de pe drumul spre groapă, românii și-au descoperit vocația de regaliști. O aparentă vocație milenară demnă de o dinastie milenară și imperială, nu de una periferică și provincială. Totuși, să ne liniștim, asta în cazul în care am fost neliniștiți, parada s-a încheiat, și o dată cu ea, atât entuziasmul de masă, cât și vocația regalistă a românilor.

Memoria lui Oedip

Nu trebuie să uit niciodată că în urmă cu 6 ani, la sfârșitul verii lui 2011, la doar 24 de ani, îmi violam mama, îmi omoram tatăl și apoi mă sinucideam.

Idei și fapte

Ideile sunt un dar ce vine de nicăieri, în cazul originalității, și sunt un împrumut dacă le însușim pe ale altora. Faptele însă, nu sunt nici dar, nici împrumut, sunt ale noastre, ale efortului nostru de mișcare a trupului.

Cantitate și necantitate

Democrațiile au la bază un principiu cantitativ sintetizat în binecunoscuta expresie: Proști, dar mulți. Nedemocrațiile au la bază un principiu necantitativ, aparent calitativ, care proclamă opusul: Mulți, dar proști!

Deși nedemocrațiile pot părea superioare democrațiilor deoarece caracterul necantitativ prevalează asupra caracterului cantitativ al acestora din urmă, istoria a dovedit că nedemocrațiile au avut întotdeauna criterii necantitative (cvasi-calitative, pseudo-calitative) dintre cele mai discreționare, arbitrare, aberante.

Efectul de distorsiune – Iluzia memoriei

Evenimentele îndepărtate par mai recente decât sunt de fapt, iar evenimentele apropiate par mai puțin proxime.

Marginal

Sunt diferit,

Ca un jîdan răspândit,

Sunt ciudat,

Ca un jîdan împușcat.