Category Archives: Să învăţăm din trecut

Extreme fără nuanțe

După o luptă personalizată între hitlerism (Hitler) și stalinism (Stalin), acum avem o luptă depersonalizată între americănism (Binele Suprem) și terorism (Răul Suprem).

Reclame

Rizibilul BNR

E rizibil să declari că lupți împotriva creșterii prețurilor (inflației) sau că militezi pentru temperarea acesteia în condițiile în care dobânda reală este negativă, și penalizează pe oricine economisește constrângându-l indirect să cheltuiească banii și să mărească implicit excedentul de cerere.

Obiectivul fundamental al BNR

BNR ne spune că obiectivul său fundamental este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Totuși, acum, când prețurile cresc, același BNR ne informează că această creștere se datoarează în proporție de 2/3 factorilor exogeni; deci, factorilor care nu se află sub controlul său. Este evident că politica monetară nu are puteri nelimitate, că este doar un simplu element într-un mix bogat de factori intercondiționați.

Dată fiind situația de fapt, obiectivul fundamental al BNR ar trebui redefinit. O posibilă versiune, mult mai aproapiată de realitate ar putea fi: Obiectivul fundamental al BNR este măsurarea și cuantificarea factorilor care modifică prețurile.

P.S. Multe bănci centrale își propun acest obiectiv desuet al stabilității prețurilor, deși s-a dovedit de atâtea ori că este iluzoriu și irealizabil dată fiind complexitatea fenomenului economic ce nu răspunde întocmai și la timp (din fericire) comenzilor nimănui, fie ei și bancheri centrali.

Forțat

În perioada interbelică, la aproape un secol de la Revoluția Industrială, România avea încă o economie eminamente agrară. După Al Doilea Război Mondial avea să fie industrializată forțat, tot așa cum după căderea Zidului Berlinului avea să fie dezindustrializată forțat.

Prețul faimei

Pentru puțină faimă națională aș da lui Putin rezervele internaționale ale BNR, așa cum a dat marele Ionică Brătianu tezaurul țarului muribund.

Trecut și viitor

Trecutul se află acolo chiar dacă nu este vizibil. La fel și viitorul.

De paradă

Românilor le plac paradele de orice fel, numai parade să fie, iar dacă acestea sunt cu morți, parcă le plac și mai mult, ca și când spiritul daco-getic de neînfricare în fața morții se resuscitează, se excită instantaneu. Lângă catafalcul de pe drumul spre groapă, românii și-au descoperit vocația de regaliști. O aparentă vocație milenară demnă de o dinastie milenară și imperială, nu de una periferică și provincială. Totuși, să ne liniștim, asta în cazul în care am fost neliniștiți, parada s-a încheiat, și o dată cu ea, atât entuziasmul de masă, cât și vocația regalistă a românilor.